All for Joomla All for Webmasters

วิธีการชำระใบเสร็จเรียกเก็บคืน

วิธีการชำระใบเสร็จเรียกเก็บคืน

          สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะชำระใบเสร็จเรียกเก็บคืนผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. สมาชิกจะต้องมีเลขที่บัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

          บัญชีเลขที่ : 908-1-02507-4 

          ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

          บัญชีธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง

2. สมาชิกทำการโอนผ่านบัญชีดังกล่าว

3. หลังจากทำการโอนเงินให้สมาชิกแจ้งข้อมูล / หลักฐานการโอนมายังสหกรณ์ทุกครั้ง ดังนี้

          - สลิปการโอน 

          - ยอดการโอน

          - เวลาการโอน

โดยให้สมาชิกส่งข้อมูลเข้ามาทาง Line ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

                           

Go to top